Mijn herstel is gestart bij Hestia

Het verhaal van Anja Jacobs over Hestia - Arbeidscentrum
Terug naar het overzicht

Ik ben Anja. Ik heb studies maatschappelijk werk gedaan maar moest omwille van ziekte mijn betaalde job stopzetten. Ik heb een voorgeschiedenis van depressie met opname en ik heb fibromyalgie.

Toegeleid via GTB

Dé grote verandering in mijn denkpatroon op psychisch vlak en op het vlak van werken is er gekomen na een schouderoperatie. Tijdens een controle bij de mutualiteit verwees de adviserend geneesheer mij door naar GTB (Gespecialiseerd Team Bemiddeling).

Arbeidszorg als startpunt

Via hen ben ik in contact gekomen met het activiteitencentrum van Hestia. Ik deed er gedurende 12 uren per week vrijwilligerswerk binnen arbeidszorg. In de beginfase was dit een grote aanpassing. Na al die jaren van behandeling, durf ik te zeggen dat mijn echt herstelproces pas begonnen is in het activiteitencentrum. Ik had het gevoel dat ik toen door de juiste mensen werd omringd. Vooral door het respect, het geloof in mijn persoon en de zoektocht naar positieve kwaliteiten, wist ik van mezelf dat ik er ging komen. Na een tijd voelde ik dat ik meer wou en kon dan het semi- industrieel werk dat ik verrichtte in het activiteitencentrum.

Ervaringsdeskundige bij CGG

Onder de begeleiding van de trajectbegeleiders ben ik gaan zoeken wat ik graag wilde doen als betaalde job. Ik ben de begeleiding van het activiteitencentrum erg dankbaar voor de kansen die ze mij gegeven hebben en hun geloof in mijn kunnen. Ondertussen heb ik de opleiding ervaringsdeskundige afgerond en werkt nu deeltijds als ervaringsdeskundige in het CGG (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg) van Tienen.

Arbeidszorg heeft gezorgd voor de start van mijn herstelproces, ondertussen help ik nu anderen in hun herstel.

Zo fijn dat ik vanuit mijn eigen ervaringen anderen kan helpen.
Anja Jacobs
quote marks