Over de tool

De matchmaking tool doeners.be is ontwikkeld door de provincie Vlaams-Brabant met middelen van het departement Werk en Sociale Economie en van de provincie Vlaams-Brabant zelf. In eerste instantie waren er alleen Vlaams-Brabantse sociale-economiebedrijven terug te vinden op het platform.

Later stapten de andere Vlaamse provincies mee in het doeners verhaal en beslisten de provincie Antwerpende provincie Limburgde provincie Oost-Vlaanderen, de POM West-Vlaanderen en de VVP mee hun schouders te zetten onder doeners.be. Sindsdien zijn bijna alle Vlaamse sociale-economiebedrijven terug te vinden op de website.

Onder ‘sociale economie’ verstaan we: de maatwerkbedrijven (dit zijn de vroegere beschutte en sociale werkplaatsen), de lokale diensteneconomie initiatieven, de arbeidszorginitiatieven, de werkplekarchitecten en de coöperaties die als doelstelling de tewerkstelling van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in hun statuten hebben opgenomen.

Om de inhoud van deze website up-to-date te houden werken we bovendien ook nauw samen met de regisseurs sociale economie. Dit zijn (clusters van) lokale besturen die middelen krijgen van de Vlaamse overheid om de sociale economie en de werkgelegenheid op hun grondgebied te stimuleren. Eén van hun doelstellingen is de sociale economie in contact brengen met de reguliere economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen.

Tot slot heeft ook elk sociale-economiebedrijf zelf toegang tot de website om de eigen bedrijfsgegevens te beheren. Dit, samen met het ruime partnerschap van actoren betrokken op sociale economie, maakt van doeners.be een betrouwbare website met actuele informatie.