Met glans geslaagd: Aronia en Wonen en Werken houden Leuven netjes

Het verhaal van Aronia over Wonen en Werken
Terug naar het overzicht

Aronia, een schoonmaakbedrijf met hoofdzetel in Gent, voert in samenwerking met Wonen en Werken een succesvolle schoonmaakopdracht uit voor Stad Leuven, één met een sociale clausule. Deze samenwerking gaat het vijfde jaar in en loopt nog tot 2027. Voor deze samenwerking hadden beide partijen al een vierjarige samenwerking, die als leerschool diende voor de huidige succesvolle samenwerking.

Focus op kwaliteit en trots

"Het was een beetje zoeken voor ons beiden," zegt Jo Zanders. "De samenwerking is pas echt vlot beginnen lopen toen we de focus legden op de kwaliteit van de dienstverlening. Het moet perfect schoon zijn en we controleren daar ook op. Iedereen moet kunnen deelnemen en gelijk behandeld worden, maar het resultaat moet in orde zijn. Daaruit halen de werknemers van de sociale economie ook hun trots: tevreden klanten."

Verwachtingen en realiteit

Aanvankelijk verwachtten we dat een aantal medewerkers zouden doorgroeien van de sociale economie naar reguliere contracten binnen ons bedrijf. "Die verwachting hebben we moeten bijstellen," geeft Zanders toe. "De personen die men in de sociale economie toegeleid krijgt, zijn op dit moment niet in staat om te werken onder een regulier contract."

Niet aan hun proefstuk toe

Met 300 werknemers actief over heel Vlaanderen en Brussel, heeft Aronia ook in de provincie Antwerpen een gelijkaardige samenwerking met de sociale economie. "Toch stel ik mij soms de vraag of wij zelf ook geen sociale economie zijn," zegt Zanders. "Veel van onze werknemers hebben geen diploma en hebben te kampen met een taalbeperking. We stellen bijvoorbeeld 30 à 40 nationaliteiten te werk. Enkele van onze mensen bevinden zich ook op het autisme spectrum en dat vergt tijd en energie om hen te begeleiden."

Geen label, wel impact

Aronia beschikt niet over een officieel “label” voor sociale economie. "Daarvoor zouden we 30% geattesteerde doelgroepwerknemers moeten tewerkstellen, wat voor ons niet realistisch is. We zouden dus zelf niet kunnen intekenen op voorbehouden opdrachten voor sociale economie. We zijn er dan ook geen voorstander van. Maar formules zoals die van Stad Leuven, waarbij we worden gestimuleerd om samen te werken met de sociale economie, daar kunnen we ons zeker in vinden," aldus Zanders.

Synergie creëren

Volgens Zanders biedt deze samenwerking ook een meerwaarde voor de opdrachtgevers. "Wij kunnen de taken op ons nemen die voor de sociale economie moeilijker zijn. Zij kunnen bijvoorbeeld niet één persoon onbegeleid op een opdracht zetten, wat bij ons wel kan. Ook als hun contingent vol zit, kunnen wij dit ondervangen met onze mensen."

Rol van de overheid

Zanders benadrukt dat de overheid een cruciale rol speelt in het bevorderen van de synergie tussen sociale en reguliere economie. "Onder andere via overheidsopdrachten kan de overheid deze samenwerking tot stand brengen," concludeert hij.

Deze samenwerking tussen Aronia en sociale economiepartners zoals Wonen en Werken laat zien hoe de krachten van beide werelden gecombineerd kunnen worden om een perfect schoon resultaat te leveren, met tevreden klanten en trots bij de werknemers als gevolg.

Het creëren van synergiën tussen sociale economie en reguliere economie is een cruciale taak voor de overheid.
Jo Zanders, algemeen directeur Aronia
quote marks