Een samenwerking die groeit en bloeit

Het verhaal van stad Leuven - Groendienst over Wonen en Werken
Terug naar het overzicht

Stad Leuven werkt op veel terreinen samen met de sociale economie, denk maar aan het onderhoud van de begraafplaatsen, stadsgebouw en wegen, herstellingen van speeltuintjes, bewaking van de fietsstallingen enz…

Maar voor het groen mogen we toch spreken van een langdurige samenwerking die steeds maar groeit en bloeit.

Het begon allemaal 20 jaar geleden: stad Leuven deed toen voor het eerst beroep op Wonen en Werken voor het groenwerk rond de Brabanthal. Zwerfvuil moest worden opgeruimd en er moest nieuwe beplantingen komen, de hagen moesten geschoren, het onkruid gewied.

5 jaar geleden breidden we deze opdracht nog uit met meerdere parken en de stadsbegraafplaats en sinds 2 jaar hebben we zelfs samenwerkingen op 16 verschillende locaties verspreid over groot Leuven.

Nieuwe taken zijn bijvoorbeeld het maaien van wandelwegen en beheer en snoeien van holle wegen.

Op dit moment werken we samen in de vorm van een overheidsopdracht. Deze overeenkomsten lopen over langere een periode en bevatten zowel een vast pakket alsook enkele losse uren die niet op voorhand vastliggen. Deze manier van werken stelt ons in staat om waar nodig op afroep te kunnen werken. We ruimen dan bijvoorbeeld met Allerheiligen extra de begraafplaats op, we plaatsen hier en daar omheiningen...

De nieuwe hondenloopzone aan de Phillipssite is een mooi voorbeeld van zo’n losse interventie

De stad zorgde met de hulp van Wonen en Werken niet alleen voor omheiningen, maar ook voor zitbanken voor de hondeneigenaars en spelelementen, zoals boomstammetjes en rotspartijen, voor de honden. 

De sociale toets is altijd belangrijk geweest in Leuven. Wonen en Werken was in de tijd ook pionier als sociaal-economie bedrijf. Het was dan ook evident dat we elkaar zouden vinden. 

Er zijn ook veel overeenkomsten als je kijkt naar beide partners.

Ten eerste zijn er veel raakpunten tussen de medewerkers van de groendienst van de stad en deze van Wonen en Werken. Zo bestaat 20 % van de medewerkers van de groendienst uit mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De groendienst beschikt bovendien over een instructeur die als opdracht heeft om te zorgen dat medewerkers in tijdelijke contracten kunnen doorstromen; hetzij bij de stad zelf, hetzij bij een andere reguliere werkgever. Dat deze instructeur zijn expertise opbouwde bij Wonen en Werken zelf, is zeker geen toeval.

Ten tweede de factor duurzaamheid: als je kijkt naar de producten die we gebruiken (of juist niet!), hoe we onkruid bestrijden door te branden, het gebruik van elektrische machines.

Ten derde wil stad Leuven een voorbeeldfunctie opnemen als sterke sociale speler: door sociale clausules in de overheidsopdrachten kunnen we een hefboom creëren voor sociale impact. Duurzaamheid zit in ons DNA en tewerkstelling van kwetsbare doelgroepen dragen we hoog in het vaandel.

Waarom wij steeds weer kiezen voor de sociale economie als partner?

De keuze om samen te werken wordt steeds meer vanzelfsprekend: door de flexibiliteit, het vaste team van mensen die we intussen erg goed kennen, de voordelen van een jarenlange samenwerking, de nabijheid, de rechtstreekse dialoog … We mogen wel zeggen dat we een tevreden klant zijn!

We mogen wel zeggen dat we een tevreden klant zijn!
Geert Verrydt, diensthoofd groenbeheer
quote marks