Duurzaamheid, lokale verankering en sociale tewerkstelling

Het verhaal van Economisch Huis Oostende over De Oesterbank
Terug naar het overzicht

Het Economisch Huis Oostende werkt in het Europese project Upcycle Your Waste samen met maatwerkbedrijf Oesterbank. Het doel: isomo afval van Oostendse bedrijven een nieuw leven geven. “Duurzaamheid, lokale verankering en sociale tewerkstelling komen hierin perfect samen”, vertellen Jan Polley en Arne Rossel van het Economisch Huis, en Wouter Desplenter van Oesterbank.

 

Wat is het Economisch Huis?

Jan Polley: “Wij zijn een zogenaamd extern verzelfstandigd agentschap. Onze missie is om het economisch leven in Oostende te ondersteunen en promoten. Onze cel ondernemen focust op het aantrekken van bedrijven en promoot shopping bij lokale handelaars. De tweede pijler van onze werking is het begeleiden van mensen naar duurzaam werk. In dat kader zetten we ook in op opleiding, zowel van werkzoekenden als van werkenden, en ondersteunen we bedrijven bij hun zoektocht naar de juiste profielen.”

 

Eén van jullie projecten is Upcycle Your Waste.

Arne Rossel: "Dat klopt. In het kader van dat Europese project met 8 partners uit 4 landen valoriseren we de afvalstromen van Oostendse ondernemingen. Want afval bevat eigenlijk ook grondstoffen die andere ondernemingen net nodig hebben. Het doel is dat bedrijven na hun deelname minstens 20% minder afval hebben dan voorheen.”
Jan Polley: “Na een telefonische bevraging door onze academische partner Vives, hebben we een 60-tal bedrijven in Oostende bezocht om hun afvalstromen in kaart te brengen. We merkten dat daar wel wat producten tussen zaten die nu in het restafval terechtkomen, terwijl we ze kunnen valoriseren als we de afvalstromen van verschillende bedrijven samen combineren. Isomo is daar een mooi voorbeeld van. Binnen het project organiseren we nu ophalingen en geven we dat piepschuim een tweede leven.” 

 

Hoe zijn jullie daarvoor bij Oesterbank terechtgekomen?

Jan Polley: “We kennen elkaar goed. We werken al in verschillende projecten samen rond ondernemerschap en tewerkstelling, en zitten in sommige organen samen aan tafel, zoals in het Arbeidspact. We wisten dan ook dat Oesterbank de technische knowhow en de nodige apparatuur heeft om isomo te verwerken.”

Wouter Desplenter: “Wij verwerken bij Oesterbank elke dag 1,8 ton polystyreen. We verbrijzelen het en compacteren het in blokken, zodat het gemakkelijk te transporteren is. Daarna wordt het bij ons opgehaald, bijvoorbeeld om te gebruiken als grondstof voor isolatieplaten.”

 

Wat is de stand van zaken van het project?

Jan Polley: “We zijn kleinschalig gestart met het pilootproject. Er zijn al enkele testophalingen gebeurd en nu zijn we het proces verder aan het doorontwikkelen. De volledige uitrol zal vooral voor 2023 zijn.”

Wouter Desplenter: “We hebben hebben er zelfs al een nieuw project aan gebreid, om ons proces te optimaliseren op het vlak van geluid, geur en ergonomie. We werken ook samen met kennisinstellingen om een manier te zoeken om doelgroepmedewerkers duidelijk te maken wat het verschil is tussen polystereen, polyethuraan, polyethyleen. Het is mooi dat we elkaar challengen om nog een stap verder te gaan.”

Jan Polley: “Het is een atypische samenwerking, omdat we geen klant-leverancierrelatie hebben. We kunnen als echte partners een meerwaarde betekenen op het vlak van duurzaamheid voor de regio Oostende.”

Wouter Desplenter: “Vanuit Oesterbank dragen we duurzaamheid hoog in het vaandel. Ook de lokale verankering is voor ons van groot belang. Het project zal bovendien een trigger zijn voor extra tewerkstelling.”

Jan Polley: “Dat Oesterbank een maatwerkbedrijf is, maakt het partnership nog interessanter en waardevoller. We kunnen het ecologische aspect koppelen aan sociale economie. In die combinatie tussen sociale economie en circulariteit zit absoluut toekomstmuziek.”

In de combinatie tussen sociale economie en circulariteit zit absoluut toekomstmuziek.
Jan Polley, jobmarketeer bij Economisch Huis Oostende
quote marks