Een groene samenwerking: het verhaal van de Provincie West-Vlaanderen en De Groene Kans.

Het verhaal van Provincie West-Vlaanderen over De Groene Kans
Terug naar het overzicht

“De groendienst van de Provincie is verantwoordelijk voor het beheer en de inrichting van de provinciedomeinen en de groene assen. De provinciedomeinen zijn algemeen gekend. De groene assen zijn voormalige spoorwegbeddingen die ingericht zijn als natuur- en recreatieve verbindingen”, legt adjunct-adviseur Tom De Visschere uit. “We beheren ongeveer 2.000 hectare groengebied, met eigen ploegen maar ook met externe aannemers.”

En daar is De Groene Kans er dus één van. “Bij onze groenafdeling werken ongeveer 60 mensen”, vertelt operationeel directeur Tijs Demyttenaere. “Onze opdrachtgevers zijn vooral openbare besturen, van Diksmuide tot Wervik. Naast onze hoofdvestiging in Diksmuide hebben we ook een uitvalsbasis in Ieper. Onze grote sterkte is dat we een grote groep mensen ter beschikking hebben voor manueel werk, zoals exotenbestrijding.” Groenzorg is niet de enige activiteit van De Groene Kans. Het produceert ook biologische siropen en confituren die het verkoopt via groothandels en supermarkten, en heeft ook enkele medewerkers die in opdracht van VDAB mensen begeleiden naar een tewerkstelling. Last but not least staat De Groene Kans in voor de uitbating van het fietscafé, de kinderboerderij en de pluktuin in het provinciedomein IJzerboomgaard in Diksmuide. 

Jarenlange traditie

Dat de Provincie bewust kiest om sommige opdrachten uit te besteden aan sociale economie is een jarenlange traditie. “Enerzijds vanuit een sociaal engagement, anderzijds dankzij de Vlaamse steunmaatregelen in het kader van groenjobs, waarbij zogenaamde niet-rendabele natuurwerken gesubsidieerd worden. Ons werkingsgebied is vrij uitgestrekt. Zeker in piekperiodes zoals het maai- en plantseizoen is er te veel werk voor onze eigen ploegen. Dan is het een logische keuze om een sociale onderneming als De Groene Kans in te schakelen”, vertelt Tom. 

“Artikel 15 van de Wet Overheidsopdrachten laat toe om de toegang tot of een deel van de uitvoering van overheidsopdrachten voor te behouden aan de sociale economie. We merken dat overheden daar in hun aanbestedingen zeer bewust mee omspringen. Zo is een gezonde mix verzekerd tussen reguliere en sociale economie. Wij werken de laatste jaren trouwens regelmatig samen met reguliere tuinaannemingsbedrijven”, vult Tijs aan.

Voor de start van een nieuw jaar stelt de Provincie een algemene jaarplanning op met een inschatting van het werk dat in de loop van het jaar moet gebeuren. De domeinchefs van de Provincie en de begeleiders van De Groene Kans overleggen dan verder over de concrete uitvoering. “Vroeger gebeurde het wel eens dat de planning te optimistisch was en dat we tegen het einde van het jaar niet met alles rond waren. Of het aantal voorziene werkuren was overschreden, zonder dat wij daarvan op de hoogte waren. Maar er is gewerkt aan een meer proactieve communicatie en nu loopt dat eigenlijk goed”, klinkt het bij Tom. 

Voor de doelgroepmedewerkers geeft het groenwerk veel voldoening. “Dat komt doordat je duidelijk het verschil ziet tussen ‘voor’ en ‘na’. En bovendien werken we op plaatsen waar heel wat mensen in hun dagelijks leven passeren. Het is motiverend dat wat ze doen nuttig en zinvol is”, vindt Tijs. Ook de visibiliteit van de gebouwen van De Groene Kans is op dat vlak een echte meerwaarde. “Tot 3 jaar geleden waren we nog gevestigd op een industrieterrein. Door onze verhuis naar het provinciedomein is onze zichtbaarheid veel groter, en in het fietscafé, de kinderboerderij en de pluktuin hebben onze werknemers rechtstreeks contact met klanten. Dat komt onze werking zeker ten goede”, besluit hij.

De Groene Kans | www.tvlierbos.be |  www.tlandvanvlierbos.be | www.west-vlaanderen.be

Omdat het werkingsgebied groot is en de eigen ploeg tijdens piekperiodes en voor bepaalde werken handen te kort komt, schakelt de groendienst van de Provincie West-Vlaanderen maatwerkbedrijf De Groene Kans uit Diksmuide in.
Tom De Visschere, adjunct-adviseur groendienst Provincie West-Vlaanderen
quote marks