De Watergroep en Maatwerkbedrijven gaan samen de strijd aan tegen waterverlies

Het verhaal van De Watergroep over Groep INTRO , 3Wplus Werk , Wonen en Werken , BLM Genk , Werkplus Maatwerk & Duinenwacht
Terug naar het overzicht

Dit jaar is er aan regenwater geen gebrek, maar Vlaanderen kende de voorbije jaren ook heel wat extreem droge periodes. Zeker dan is het verlies van zuiver water te vermijden. De Vlaamse overheid verplichtte de drinkwaterbedrijven, in het kader van de Blue Deal, waterverlies tegen te gaan. De Watergroep, het grootste drinkwaterbedrijf van Vlaanderen, zet al jaren in op lekverlies. De Watergroep bundelde onder andere daarom de krachten met zes maatwerkbedrijven om onzichtbare waterlekken op te sporen. Deze innovatieve samenwerking combineert duurzaamheid, technologische vooruitgang en sociale inclusie.

De Watergroep en lekzoeken

De Watergroep beheert een uitgebreid netwerk van meer dan 35.000 kilometer leidingen en levert drinkwater aan 177 gemeenten in Vlaanderen. Een van de grote uitdagingen die het bedrijf aanpakt, is het detecteren van onzichtbare waterlekken die ondergronds waterverlies veroorzaken. Deze lekken zijn moeilijk te vinden en worden opgespoord aan de hand van geluiden. Een klus voor een team van ongeveer 20 specialisten. De zogenaamde ‘lekzoekers’ leggen letterlijk hun oor te luisteren in de hoop lekken op het spoor te komen. . Want hoe meer lekken ze vinden, hoe meer voldoening, natuurlijk.

Technologische innovatie

De lekzoekers gebruiken onder meer akoestische loggers die eenvoudig op brandkranen kunnen worden geplaatst. Deze loggers registreren 's nachts geluiden en sturen de data naar een centraal platform. Deze data geven aan of er mogelijk sprake is van een lek, waardoor de lekzoekers efficiënter kunnen bepalen waar verdere inspectie nodig is. Het installeren van die geluidsloggers is een manueel en tijdrovend werk.

Een geknipte job voor de sociale economie

En hier komt de sociale economie op de proppen. Om deze loggers op de brandkranen te plaatsen sloot De Watergroep een raamcontract af met zes maatwerkbedrijven: BLM, 3Wplus, Wonen en Werken, Duinenwacht, Groep Intro Maatwerk en Werkplus Maatwerk. “We hebben de opdracht verdeeld in 10 percelen want ons werkgebied strekt zich uit van de westhoek over de Kempen tot het Maasland. Elk maatwerkbedrijf neemt een aantal percelen voor haar rekening. Een ploeg krijgt 36 loggers mee en zo moeten ze dagelijks 72 brandkranen behandelen”, legt Steven Callens, teammanager leidingmonitoring bij De Watergroep, uit.

Efficiëntie boost

“Het grote voordeel voor ons is dat het werken met maatwerkbedrijven de efficiëntie van het werk van onze lekzoekers enorm vergroot. Onze lekzoekers moeten nu enkel uitrukken naar de locaties waar de loggers ‘verdachte geluiden’ hebben gesignaleerd. Dat kan nog loos alarm zijn – de loggers zijn immers nog niet 100% betrouwbaar – maar de kans dat er een probleem wordt gedetecteerd is vele malen groter dan vroeger. En dat verhoogt de voldoening die je uit je werk haalt enorm”, zegt Wouter Geerts, gespecialiseerd lekzoeker bij De Watergroep. Dat is dan weer een enorm grote meerwaarde op een moment dat technisch geschoolde krachten moeilijk te vinden zijn.

Resultaten en toekomstperspectieven

“Sinds de start van het project in oktober vorig jaar zijn er al 156 lekken succesvol opgespoord dankzij de inzet van de loggers en de maatwerkbedrijven. We moeten nog berekenen met hoeveel kubieke liter water dat overeenkomt”, zegt Steven Callens, “maar na zes maanden zijn we al heel tevreden over het resultaat”. De overeenkomst werd afgesloten voor 6 jaar maar De Watergroep plant om deze samenwerking verder te optimaliseren. In stedelijke gebieden zoals Leuven leeft zelfs het idee om gebruik te maken van bakfietsen voor de plaatsing van loggers, wat nog beter aansluit bij de duurzame mobiliteitsdoelen van De Watergroep.

Conclusie

De samenwerking tussen De Watergroep en de maatwerkbedrijven is een voorbeeld van hoe technologische innovatie, sociale inclusie en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan. Als grootste drinkwaterbedrijf van Vlaanderen hebben we een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid, en we willen het goede voorbeeld geven. We zoeken steeds naar nieuwe manieren om duurzaam om te gaan met middelen en mensen, niet alleen binnen De Watergroep, maar ook daarbuiten. Leakie is een belangrijk strategisch programma voor De Watergroep. Elke druppel telt. Daarom is het belangrijk om onze eigen mensen echt te kunnen inzetten voor de meer complexe taken voor lekopsporing. En dat kan dankzij dit raamcontract.

Zie ook: https://www.dewatergroep.be/nl-be/over-de-watergroep/innovatie/strijd-tegen-lekverlies

Dankzij de samenwerking met de maatwerkbedrijven konden we op zes maanden tijd al 156 waterlekken opsporen.
Steven Callens, teammanager leidingmonitoring De Watergroep
quote marks