Dat de samenwerking zo goed zou uitdraaien, hadden we nooit durven dromen

Het verhaal van Pidpa over ACG maatwerkbedrijf
Terug naar het overzicht

Als  integraal waterbedrijf voor de provincie Antwerpen produceert Pidpa drinkwater en levert dit in 64 steden en gemeenten. Daarnaast is zij rioolbeheerder in 46 gemeenten, een aantal dat nog voortdurend aangroeit.

Binnen haar opdracht als rioolbeheerder onderhoudt Pidpa de grachten in verschillende gemeentes. We zorgen hiermee voor een betere afvoer van hemelwater en een optimale buffering en infiltratie, ter aanvulling van het grondwater. Concreet omvat dit onderhoud het maaien van de taluds en bodem van de grachten. Waar mogelijk gebeurt dat machinaal met een maaier met een opzuigsysteem. Grachten die minder goed bereikbaar zijn of een specifiek onderhoud vragen, worden handmatig gemaaid met een bosmaaier. Voor dat laatste doen we een beroep op de groendienst van ACG maatwerkbedrijf. 

ACG maait zowel in de winter als de zomer de grachten van Schilde, Boom, Niel en Boechout. We kunnen erop rekenen dat ze deze job pico bello en binnen de afgesproken termijn afwerken. De samenwerking verloopt bijzonder vlot. We overleggen regelmatig en hebben ook een Whatsapp-groep die het mogelijk maakt om snel bij te sturen. 

De prijs is een belangrijk punt voor ons. We kunnen bij ACG rekenen op zeer correcte prijzen, waardoor ons budget verder reikt. Bovendien kunnen we met de hulp van ACG onze eigen ploegen en aannemer vrijmaken voor andere, complexere opdrachten. 

Ook met dringende jobs, bovenop de normale taken, kunnen we terecht bij ACG.  Zo rekenen we ook regelmatig op de maatwerkers van ACG om onze wadi (bufferbekkens) vrij te houden van bomen en struiken.  

Het was altijd al de wens van Pidpa om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te geven. Dat de samenwerking zo goed zou uitdraaien, hadden we wel nooit durven dromen. We zijn tevreden over de hele lijn: de samenwerking verloopt vlot, het werk is goed gedaan, de vooropgestelde deadlines worden gehaald en de prijzen zijn correct. Het totaalplaatje klopt gewoonweg.  

We zijn tevreden over de hele lijn: het totaalplaatje klopt gewoonweg.
Het Pidpa team werfleiding riolering
quote marks