Werkplekleren in kinderopvang: een win-win

Het verhaal van vzw Poerderie over MENTOR
Terug naar het overzicht

Werkgevers, werknemers of werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen aankloppen bij Mentor vzw. Aan de hand van zowel persoonlijke als collectieve begeleiding en opleiding stromen heel wat werkzoekenden door naar de arbeidsmarkt.

Coach Eva Vantomme: “Wij helpen mensen op verschillende manieren. Werkzoekenden komen onder andere naar ons toe of we werken inhouse bij werkgevers. Ook werken we vaak samen met partners, in projecten waarin ieder z’n expertise op tafel legt.”

 

Opleiding tot kinderbegeleider


Een voorbeeld van zo’n partnerschap is het BIKO-project, Begeleider in de kinderopvang, dat steun krijgt van het Europees Sociaal Fonds. Het doel: ondersteuning geven aan mensen die moeilijkheden ondervinden om het diploma van kinderbegeleider te behalen. CVO’s Kortrijk, Brugge en Ieper werken daarvoor samen met werkveldpartners vzw Poerderie, De Blauwe Lelie en Felies en ondersteunende organisaties Mentor vzw en Huis van het Leren.

Vzw Poerderie biedt aanvullende dienstverlening aan en ondersteunt zo mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt in verschillende sectoren, waaronder de kinderopvang. Coördinator kinderopvang Jana Dewaele: “Waar Mentor de algemene begeleiding op zich neemt, zoals je voorbereiden op sollicitatiegesprekken en omgaan met feedback, nemen wij de zoektocht naar en de ondersteuning op de stageplaatsen voor onze rekening. Dat doen we binnen onze eigen kinderdagverblijven, maar we werken ook samen met kinderdagverblijven buiten onze organisatie.”

 

Baat voor deelnemers én kinderdagverblijven


“We merken dat veel deelnemers zelfvertrouwen opbouwen”, vertelt Eva. “We pakken stapsgewijs moeilijkheden aan, altijd op maat en flexibel. Bovendien treden wij op als vertrouwenspersoon. Het gebeurt natuurlijk ook dat een diploma van kinderbegeleider toch niet haalbaar is voor bepaalde personen. In dat geval staat Huis van het Leren hen bij in een heroriënteringstraject en kijken zij wat wel mogelijk is.”

“Voor de kinderdagverblijven zelf is het ook een plus”, vult Jana aan. “Het tekort aan medewerkers laat zich sterk voelen in de sector. Extra inspanningen tijdens stagebegeleiding resulteren in waardevolle nieuwe collega’s. Jammer genoeg loopt het BIKO-project eind 2023 af. We hopen dus op nieuwe subsidies om zowel werkzoekenden als de kinderdagverblijven te blijven helpen.”

 

Faalangst overwinnen


“Het is fijn om te zien hoe mensen er toch in slagen om hun opleiding af te maken”, besluit Jana. “Een anderstalige vrouw kon na taalcoaching door Mentor aan haar stage beginnen. Dankzij dat duwtje in de rug zette ze de stap naar werk bij een van de kinderdagverblijven in ons netwerk.”

Eva geeft een tweede voorbeeld: “Bij een andere jonge vrouw bleek faalangst een grote drempel te zijn. Ze kon daardoor moeilijk om met feedback en dacht haar opleiding stop te zetten. Ze gaf wel aan dat ze het werk zelf leuk vond, dus gingen we samen stap voor stap verder om met die faalangst te leren omgaan. En dat is gelukt!”

We merken dat veel deelnemers zelfvertrouwen opbouwen. We pakken stapsgewijs moeilijkheden aan, altijd op maat en flexibel. Bovendien treden wij op als vertrouwenspersoon.
Eva Vantomme, coach bij Mentor vzw
quote marks