Uitleendienst laptops – Digiplek

Het verhaal van Stad Halle over Kringwinkel ViTeS Halle
Terug naar het overzicht

In 2020 zijn wij gestart met het vormgeven van een e-inclusie beleid voor het samenwerkingsverband Halle, Pepingen en Gooik. Vanuit een centraal overlegplatform, de digibrug, bestaande uit regionale stakeholders onderzochten we de noden binnen onze regio en gingen we op zoek naar mogelijke samenwerkingen. 

Als onderdeel van dit e-inclusie beleid startten we een gratis uitleendienst op, gesubsidieerd met de middelen vanuit de projectoproep ‘Digibanken’. Onze voorkeur ging uit naar een samenwerking met een lokale partner die actief is binnen de sociale economie. Vanuit de digibrug kwamen we hiervoor in contact met ViTeS.  

Gezien de vlotte samenwerking in eerdere projecten zagen we in ViTeS een geschikte partner voor dit project. Zij beschikten reeds over de nodige knowhow wanneer het gaat om refurbishing van computers en uitlenen van elektro toestellen. Door deze ervaring te combineren met inspirerende overlegmomenten werd de uitleendienst uitgewerkt. Ook een bezoek aan de nieuwe centrale werkplaats mocht niet ontbreken. Hier werden we met open armen ontvangen en kregen we een rondleiding in het vernieuwde magazijn met in het bijzonder de ICT-afdeling en bijhorend personeel. Deze stelden ons met veel trots hun werkplek voor en benadrukten hun enthousiasme rond deze opdracht. 

Concreet zorgt ViTeS ervoor dat de door ons nieuw aangekochte laptops gebruiksklaar worden gemaakt. Ook staan zij in voor een jaarlijkse cleaning van deze laptops én kunnen we bij hen ook terecht voor de herstellingen van defecte toestellen. Ook voor de logistiek van en naar onze uitleendienst is ViTeS verantwoordelijk.

Bijkomend stelde ViTeS ook voor om tweedehands laptoptassen te verzamelen, dewelke nu gebruikt worden voor de toestellen van onze uitleendienst. Goed idee van hen waardoor we nu extra inzetten op circulaire economie. 

Zo een medewerker een boost in zelfvertrouwen zien krijgen doordat hij meewerkt aan een “hip” project als e-inclusie, dat geeft mij goesting in mijn job.
Luc Daelemans – directeur ViTeS
quote marks