In deze Menense samenwerking staat ontzorging centraal

Het verhaal van Autonoom Gemeentebedrijf Menen over Veerkracht4
Terug naar het overzicht

Er zijn heel wat lokale besturen die samenwerken met maatwerkbedrijven. In Menen is dat bijvoorbeeld het geval. Het Autonoom Gemeentebedrijf doet er voor verschillende diensten een beroep op maatwerkbedrijf Veerkracht4. Henk Wekking (directeur AGB Menen) en Christine Kesteloot (directeur Veerkracht 4) vertellen er meer over.

 

Kunnen jullie jullie organisaties eerst even voorstellen?

Henk: “Autonoom Gemeentebedrijf Menen is het extern verzelfstandigd agentschap van de stad Menen. Het AGB heeft alle activiteiten van sport, cultuur en jeugd onder z’n hoede, van het bouwen van infrastructuur tot het beheer en de exploitatie.” 
Christine: “Veerkracht4 biedt begeleide tewerkstelling aan een 70-tal doelgroepmedewerkers (goed voor 42 voltijdse equivalenten) voor wie een job op de reguliere arbeidsmarkt (nog) niet haalbaar is. We hebben ongeveer 15 omkaderingspersoneelsleden. We bieden 4 diensten aan: groenonderhoud, schoonmaak, verharding en industriële wasserij. Onze klanten zijn vooral openbare besturen, vzw’s en een aantal reguliere bedrijven.”

 

Jullie samenwerking gaat jaren terug. Hoe is die geëvolueerd? 
Henk: “Nadat we eind de jaren 90 al een beroep deden op de voorloper van Veerkracht4, schakelden we een Veerkracht4-team in voor groenonderhoud. Die samenwerking is steeds intensiever geworden. Intussen doen we een beroep op 3 van de 4 diensten. Veerkracht4 staat in voor de schoonmaak van het OC Lauwe en een groot deel van het groenonderhoud in de stad. Ook de ploeg wegeniswerken wordt vrij vaak ingeschakeld, zoals voor de aanleg van de parking van het OC. Door de omvang van ons patrimonium is er altijd wel werk te doen.”
Christine: “Zo loopt het vaak: het start met één opdracht en wordt organisch uitgebreid naar verschillende van onze diensten.”

Jullie zijn tevreden?
Henk: “Zeker. Veerkracht4 heeft een link met de Stad Menen en beschikt over de juiste knowhow en materieel om ons te ontzorgen. Ook het sociale aspect zijn we zeer genegen. De organisatie is klein en daardoor verloopt onze communicatie zeer direct. Ik kan rechtstreeks communiceren met Christine; een werkleider neemt dan contact op voor de praktische kant.”
Christine: “Ik ben op de hoogte van wat reilt en zeilt in onze verschillende afdelingen en probeer daar ook aanwezig te zijn. Ik ben ook het aanspreekpunt voor onze verschillende stakeholders. Als er al eens iets fout loopt, hebben klanten daar begrip voor. En dan zoeken we naar een oplossing.”

Mensen zijn belangrijk, maar ook het juiste materieel.
Christine: “We hebben een tweetal jaar geleden geïnvesteerd in een vrachtwagen, grasmachines en elektrische snoeischaren. Dat is nodig als je professioneel wil werken. Dit is geen bezigheidstherapie of ontwikkelingshulp: we moeten ervoor zorgen dat onze mensen goed werk kunnen afleveren.”
Henk: “Op dat vlak hebben jullie echt een inhaalbeweging gedaan. Dat is opvallend.”

 

Hoe ziet de toekomst eruit?

Henk: “We blijven zeker samenwerken. Goedkoper vind je altijd, maar je moet ook een duurzame relatie kunnen uitbouwen. Dat gaat soms met ups en downs, maar het belangrijkste is om een vertrouwensband op te bouwen. Dat is na al die jaren zeker het geval.”

Christine: “De vraag is groot; wekelijks moeten we opdrachten weigeren. We gaan prat op kwaliteit en dus willen we niet te veel hooi op onze vork nemen. De grootste uitdaging is om de groei te kunnen volgen. Maar de voldoening is groot. We kunnen echt het verschil maken voor onze doelgroepmedewerkers, zowel op het vlak van hun persoonlijke situatie als op het vlak van werk.”

Henk: “Werk is en blijft de belangrijkste sleutel tot integratie in de maatschappij. Het is mooi om te zien hoe fier de Veerkracht4-medewerkers zijn op hun werk – dat is volledig terecht.”

“Veerkracht4 beschikt over de juiste knowhow en materieel. Ook het sociale aspect zijn we zeer genegen.”
Henk Wekking, Directeur AGB Menen
quote marks