Een begeleidingstraject op maat voor elke jongvolwassene

Het verhaal van CAW Centraal-West-Vlaanderen over Arktos West-Vlaanderen
Terug naar het overzicht

Het verhaal van West4Youth over partnerschappen in hulpverlening

Psychische problemen, een verslaving, dakloosheid, een moeilijke thuissituatie … Met al die problemen en meer kunnen jongvolwassenen van 18 tot 30 jaar terecht bij West4Youth. Daar komen alle expertises uit de verschillende aspecten van hulpverlening samen. Jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities krijgen er begeleiding: eerst om hun moeilijkheden aan te pakken, later om de stap naar zinvolle dagbesteding, een opleiding of werk te zetten.

De Europese Unie financiert het project West4Youth. Dat project kadert binnen een bredere oproep van het Departement Werk & Sociale Economie om via lokale partnerschappen jeugdwerkloosheid aan te pakken. West4Youth focust zich op de regio’s Veurne, Koksijde, De Panne, Nieuwpoort en Alveringem en loopt van begin 2021 tot eind 2023. Capacity Building is de opvolger, een vergelijkbaar project voor de komende zes jaar.

 

Lokale organisaties werken samen


West4Youth is in de eerste plaats een partnerschap van lokale werkplekarchitecten en hulpverleners. De jongeren krijgen elk één coach toegewezen, die naargelang de problematieken beroep kan doen op de hulp van collega’s. De coaches werken vaak halftijds voor West4Youth en halftijds voor hun eigen organisatie: Arktos vzw, CAW Centraal-West-Vlaanderen, Groep INTRO, Argos vzw, De Sleutel, Havenzate vzw of Solentra vzw. Zo komen verschillende specialisaties samen, zoals begeleiding voor werkzoekenden en hulpverlening voor vluchtelingen en mensen met een verslaving of handicap.

Gilles Maene, coördinator bij Arktos West-Vlaanderen, geeft een woordje uitleg: “Arktos vzw is een Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren van 6 tot 30 jaar die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Aansluiting vinden op school, op werk of in de samenleving is moeilijk voor hen. Toch zien we een kracht in elke jongere. Door hen met zichzelf en hun omgeving te verbinden willen we hen versterken in hun talenten en vaardigheden, in alle mogelijke levensdomeinen.”

Ook CAW Centraal-West-Vlaanderen brengt heel wat expertises aan tafel. Stefanie Leempoels, verbindingscoach: “Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) is er voor iedereen die zich onwel voelt, een probleem heeft of iemand in zijn of haar omgeving wil helpen. Wij bieden psychosociale begeleiding, opvoedingsondersteuning, dader- en slachtofferhulp, ondersteuning voor daklozen … Bovendien gaat ons mobiele team de baan op om de meest kwetsbaren te bereiken die zelf de weg naar hulpverlening niet vinden.”

 

Hulp bij digitale vaardigheden


Veel deelnemers benoemen de vertrouwensband met hun coach als een groot voordeel. Ook krijgen ze hulp in zeer brede zin, bijvoorbeeld bij digitale vaardigheden. Gilles: “De meeste jongeren die wij zien, hebben alleen een smartphone. Een cv opstellen of een afspraak maken is dan niet evident. Of ze zijn afhankelijk van openbare wifi-netwerken om te communiceren. Allemaal drempels.”

 

Vallen en opstaan


De deelnemers blijven altijd aan het stuur van hun eigen traject. De coach geeft duwtjes in de rug. Het doel is om jongvolwassenen de kracht en middelen te bezorgen om hun leven op de rails te houden. Stefanie: “Binnen West4Youth begeleidden we een dakloze jongere met een verslavingsprobleem. Eerst gingen we samen op zoek naar een woonplaats en pakten we zijn verslaving aan. Daarna kon hij werkervaring opdoen als vrijwilliger. Zo kon hij uiteindelijk de stap zetten naar de reguliere arbeidsmarkt, wat nu nog steeds goed verloopt. Dat ging met vallen en opstaan. Soms verloor hij zijn werk, maar dankzij het traject heeft hij voldoende veerkracht en zelfvertrouwen om een nieuwe baan te vinden.”

De meeste jongvolwassenen die wij zien, hebben alleen een smartphone. Een cv opstellen of een afspraak maken is dan niet evident. Of ze zijn afhankelijk van openbare wifi-netwerken om te communiceren. Allemaal drempels naar de arbeidsmarkt.
Gilles Maene, coördinator bij Arktos West-Vlaanderen
quote marks